Przejdź do treści

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma obowiązek publikacji w BIP sprawozdania finansowego .

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Bilans PSSE w Mławie sporządzony na dzień 31.12.2019r. - pdf (161 KB)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans PSSE w Mławie sporządzony na dzień 31.12.2018r. - pdf (2082KB)

Czas wytworzenia informacji:
2019-05-10 17:46:55
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Mława
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2020-07-08 17:42:48
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Mława